Založ si blog

C2- Príspevok novopristúpených členských krajín formou bezplatnej pracovnej sily

Predchádzajúci príspevok: „C1- Príspevok členských krajín Únie do eurorozpočtu, čerpanie z eurofondov“.

 ———————————————————————————————————————

Z údajov o príspevkoch jednotlivých členských krajín EU do eurorozpočtu – široko prezentovaných v rôznych médiách – vidieť, kto je najväčším prispievateľom do spoločnej unijnej pokladnice, a naopak, kto z nej najviac berie.

Vyjadrujú však tieto informácie skutočný, komplexný prínos jednotlivých členských krajín EU v prospech jej ostatných členov?  Alebo sú to len informácie, ktoré podávajú prínos jednotlivých členských krajín z určitého uhla videnia skutočnosti, prínos len v určitej oblasti. A ich prínos v inej, veľmi dôležitej oblasti, prínos, bez ktorého by najvyspelejšie ekonomiky EU neboli tam, kde sú, a mali by značné problémy so svojím hospodárskym rastom, tu nie je vôbec zaznamenaný.

V ďaľšej časti textu budú uvedené informácie, ktoré sa snažia tieto neúplné údaje o vzájomnom prínose jednotlivých členských krajín Únie, o prínose novopristúpených členských krajín EU k rozvoju niektorých ekonomicky rozvinutejších členských i nečlenských štátov Únie, doplniť a uviesť na pravú mieru.

Doplniť uvedením údajov  o inej forme pomoci novopristúpených členských štátov EU starším členským i nečlenským štátom Únie. Doplniť uvedením údajov o pomoci, ktorú, akoby nebola žiadna snaha pripomínať či nejakým iným spôsobom aspoň v minimálnej miere prezentovať, ba práve naopak, ako keby bola snaha túto pomoc čo najviac zamlčovať či ticho ignorovať.

Ide o údaje, ktorých zverejnenie možno nie je v záujme niekoho, pretože ich sprístupnenie všetkým občanom Únie značne skreslí  doteraz široko prezentovaný jednostranný obraz o vzájomnej pomoci členských štátov EU, vykresľujúci tých dobrých, ktorí stále a stále Úniu dotujú, a tých horších, ktorí z nej len berú a berú. Údaje, ktoré sa len ťažko človek dozvie – ak vôbec – z množstva ton štatistík, ktoré dokumentujú činnosť EU. Na rozdiel od široko publikovateľných údajov o čistých prispievateľoch a čistých príjemcoch z eurofondov, ktoré na človeka striehnu, ako sa hovorí, doslova za každým rohom.

V ďaľších príspevkoch budú uvedené informácie, snažiace sa na pravú mieru uviesť a priblížiť skutočný rozsah pomoci, ktorú novopristúpené členské štáty poskytujú bezplatne formou množstva svojich občanov odídených za prácou do ekonomicky bohatších krajín Západnej Európy, pripravených na svoju profesiu, na zapojenie sa do pracovného procesu, výlučne na náklady svojich rodných krajín.

Bezplatne v tom zmysle, že napriek tomu, že títo občania sú síce na svoje profesie kompletne pripravovaní v svojich rodných krajinách počas finančne náročného dlhodobého procesu  výchovy a vzdelávania, tak napriek tomu obrovské náklady vynaložené v tomto dlhodobom procese prípravy občanov na ich zapojenie sa do pracovného procesu, vôbec nie sú – proti všetkým ekonomickým pravidlám podnikania – ani v najmenšom kompenzované zo ziskov, ktoré svojou prácou pomáhajú títo pracovníci v zahraničných ekonomikách  vytvoriť. Jediné, k čomu dochádza zo strany týchto zamestnávateľských krajín,  je vyplácanie miezd zahraničným pracovníkom, zamestnaným v ich ekonomikách.

 

Nasledujúci príspevok: „C3- Porovnanie štátu a podnikateľskej firmy  na príklade bezpečnostnej agentúry“

 

C4- Ignorácia nákladov vynaložených na výchovu a vzdelávanie

15.01.2022

Obsah predchádzajúceho príspevku: „C3- Porovnanie štátu a podnikateľskej firmy na príklade bezpečnostnej agentúry“. Štát je podnikateľský subjekt a náklady, ktoré vynaloží , by sa mali spravodlivo kompenzovať zo zisku, ktorý je pomocou týchto nákladov dosiahnutý. [...]

C3- Porovnanie štátu a podnikateľskej firmy na príklade bezpečnostnej agentúry

30.12.2021

Predchádzajúci príspevok: „C2- Príspevok novopristúpených členských krajín formou bezplatnej pracovnej sily“. V médiách sa hovorí len o finančných príspevkoch členských krajín Únie do eurorozpočtu, ale sa už nič nepublikuje o bezplatnej pomoci novopristúpených členských krajín formou lacnej pracovnej sily v prospech bohatších členských krajín. [...]

C1- Príspevok členských krajín Únie do eurorozpočtu, čerpanie z eurofondov

29.12.2021

Na internete nájdete veľa zdrojov informácií o tom, akou sumou prispel v konkrétnom roku do spoločného rozpočtu EU ten ktorý jej členský štát, a koľko z neho dostal, pričom sú tu uvedené aj ďaľšie informácie, poukazujúce napríklad na to, na aký účel boli tieto peniaze zo spoločných fondov použité. Napr. medzi troch najväčších čistých darcov do pokladnice EU [...]

Pápež František

Pápež František rozšíril opatrenia na boj proti zneužívaniu v cirkvi

25.03.2023 22:02

Rozšíril ich pôsobnosť aj na laických lídrov a špecifikoval, že obeťami môžu byť maloletí i dospelí.

Izrael, protesty

Izraelský minister obrany vyzval vládu na pozastavenie reformy súdnictva

25.03.2023 21:57

Ide o prvý verejný nesúhlas s touto reformou z radov izraelskej vlády.

Mladí antifašisti protestujú proti mítingu Iniciatívy za slobodu slova.

Svedok opísal, ako mal obvinený advokát zabiť Daniela Tupého

25.03.2023 20:17

Čo sa stalo v osudnú noc? V kauze vraždy prehovoril jeden z útočníkov.

Vladimir Putin

Putin: Rusko rozmiestni v Bielorusku taktické jadrové zbrane

25.03.2023 18:57, aktualizované: 21:30

Ruský prezident zdôraznil, že Moskva krokom neporuší žiadne dohody o nešírení jadrových zbraní.

Ivan Vlček

Veď keď priberiem niekoho do rodiny, a je slabší, tak sa mu snažím pomôcť, a nie ho ošklbať, kde sa len dá.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 4
Celková čítanosť: 2645x
Priemerná čítanosť článkov: 661x

Autor blogu

Kategórie